dilluns, 2 d’abril de 2012

Joan Baldoví defensa els drets dels collidors de taronja davant dels abusos de les ETT, el PP vota en contra.Davant de la difícil situació del camp valencià, Compromís ha presentat una proposició per tal de defensar els drets dels collidors de taronja davant dels abusos de les ETT, que apliquen moltes vegades condicions que ratllen l'explotació laboral.

Cal incrementar les inspeccions i cal introduir canvis normatius necessaris per tal de parar els abusos, fent complir el conveni o establint quotes màximes de contractació mitjançant ETT.
El PP vota en contra i tomba la proposta amb la seua majoria absoluta.