dimecres, 8 d’octubre de 2014

Conflicte al Raspall; els pilotaris es reuneixen a Simat.

Pilotaris de "A mà pilota", entre ells, Coeter II.

-->
Comunicat dels Jugadors de Raspall
Reunits a Simat de la Valldigna el dilluns 6 d'octubre els jugadors de Raspall vinculats a "A Mà Pilota: Brisca, Canari, Coeter II, Josep, Miravalles, Moltó, Moncho, Moro, Pepe Punxa, Ricard i Xoto. Realitzem el següent comunicat:
A causa dels últims comunicats i notícies aparegudes a la premsa i les xarxes socials, que han afectat i perjudicat directament la imatge dels jugadors de raspall que pertanyen 'A Mà PILOTA', volem manifestar els següents punts:
1. Unió dels jugadors i confiança en el projecte: Tots els jugadors vinculats a 'A Mà pilota' hem donat la nostra confiança i suport perquè hem vist una seguretat, estabilitat i millora respecte al que teníem anteriorment. Com tot esportista que aspira a ser professional, reivindiquem uns drets mínims que volem que milloren, i hem confiat que aquest projecte siga el començament d'una nova etapa al món del Raspall.
2. Desmentir les crítiques rebudes: Les falses notícies aparegudes en premsa i xarxes socials afecten directament la integritat dels jugadors. Periodistes vinculats i fidels a empreses que mai han tractat el Raspall en les mateixes condicions que l'altra modalitat professional, han aprofitat aquesta situació per crear un continu malestar i minvar l'èxit d'aquesta modalitat en els últims anys. S'ha especulat sobre el sou dels jugadors i l'estrangulament econòmic per als trinqueters que suposa el nou projecte, oblidant-se que són alguns dels 'gestors privats', els receptors de la majoria de subvencions públiques, els qui han estrangulat la Pilota.
3. Voluntat dels jugadors: Els jugadors esperem que les negociacions entre trinqueters i "A Mà Pilota" continuen per arribar a un consens el més prompte possible, ja que la nostra única voluntat és jugar en tots els trinquets, millorar aquesta situació i continuar creixent com a esport i com a esportistes.