dilluns, 5 de novembre de 2012

Els Socialistes de Simat demanen a la Generalitat que pague els deutes que té amb Simat.


L´Agrupació Local dels Socialistes de Simat, hem presentat una Moció a l´Ajuntament de Simat on sol·licitem a la Generalitat Valenciana el pagament dels deutes que manté amb el poble.


Som conscients de les dificultats que tenim les administracions. De fet, les vivim en primera persona a diari, per la nostra proximitat als veïns i veïnes.

En la situació global de crisi, la situació econòmica i financera dels municipis valencians es troba al límit. Sense resoldre el seu finançament, en la llei de Règim Local Valenciana i pendent de les noves decisions que puguen afectar al món local des de l’Estat, les dificultats s’agreugen pel deute de la Generalitat amb els ajuntaments, derivats de l’incompliment dels diferents compromisos adquirits als darrers anys.

Aquesta realitat compromet, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les seues obligacions i a les necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes, i que es tradueix en serveis públics fonamentals i necessaris per als nostres ciutadans. Parlem de la reducció de les aportacions econòmiques de la Generalitat als ajuntaments per al conjunt de l’educació, per a les entitats musicals valencianes, de la reducció de beques, de la manca de finançament en serveis socials, del retall a la llei de dependència, de la reducció de places subvencionades per als Centres de dia, retràs en les subvencions dels centres ocupacionals de discapacitats, impagament de les subvencions dels programes d’ocupació….i especialment  s’agreuja pel deute que manté amb els municipis per les obres realitzades pels ajuntaments acollits al Pla Confiança (PIP).
Encara que pensen que no n’hi ha cap intencionalitat d’empobrir més encara als ajuntaments, eixe està sent el resultat de les decisions preses pels governs de la Generalitat i de l’Estat.

Tot açò ens col·loca al límit de les nostres possibilitats. No ens estem posicionant a la contra de cap Govern. Els ajuntaments hem fet sempre palesa la nostra lleialtat institucional, i la nostra solidaritat amb la resta d’administracions que tenen responsabilitats de govern. Però la nostra lleialtat és, en primer terme amb els nostres veïns i veïnes, i amb els compromisos i obligacions que amb ells hem adquirit. Els estem demanant majors esforços econòmics amb l’increment dels preus dels serveis públics i impostos locals, i la seua comprensió pels ajusts que  obligadament hem tingut que fer. Però no podem tensar tant la corda, el límit és la cohesió social.

Per això afirmem que cal marcar les prioritats dels recursos existents.

ACORDS
1. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb l´Ajuntament de Simat així com els deutes derivats d’acords i convenis que afecten al desenvolupament de competències municipals signats als darrers anys. En el cas que el pagament no puga ser immediat, demanem a la Generalitat que fixe el calendari pel pagament del deute, integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.
2. Donar trasllat de la present resolució al President de la Generalitat Valenciana, al President de les Corts Valencianes i als Síndics dels grups polítics.

Socialistes de Simat