divendres, 1 de març de 2013

La Conselleria de Sanitat del PP ens deixa a Simat i la resta de La Valldigna sense ambulància SVB.La Conselleria de Sanitat, governada pel PP,  ha reorganitzat el transport sanitari urgent a partir d'avui, dia  1 de març. Entres les mesures està reduir en 20 municipis els torns de servei del Suport Vital Basico (SVB) que passen de 24 hores a només 12 hores al dia, mentre que la resta del dia la zona s'atendrà amb unitats de poblacions properes, segons dades de la Conselleria de Sanitat que arreplega “El Mundo”.

I entre els municipis afectats per la reducció, i tal com vam informar, es troba Tavernes i la Valldigna, que passa a tindre un servei de només 12 hores al dia, de 8 a 20 hores. La resta,  la franja horària nocturna, es cobrirà amb SVB d'Oliva i Gandia. 
Però açò no és tot. Hem quedat sorpresos i amb la boca oberta quan hem llegit que la veïna Cullera tindrà servei de SVB només per la nit i que, durant el dia, ¡¡¡ estarà cobert pels SVB de Sueca i Tavernes!!!. 

Sí, sí. Heu llegit bé. El SVB de dia a Tavernes haurà d'atendre també a Cullera. O siga, que si el vehicle SVB s'ha desplaçat a Cullera per una urgència i sorgeix una altra urgència en Tavernes o la Valldigna..... que se salve qui puga!! I tot el contrari durant la nit: si necessitem el SVB, haurà de vindre el de Gandia o Oliva. Peró ¿qué passara si estan ocupats? Qui atén a Tavernes?.

I ja veurem que ocorre durant l'estiu, quan la població de Tavernes es duplique amb les pernoctaciones de la platja i quan, per una simple qüestió d'oportunitat (millor temps, vacances....) la gent fa major vida nocturna, agafa més els cotxes i motos...

I tot açò,  que qualsevol valencià qualificarà com a retallada o deterioració del sistema sanitari, la Conselleria de Sanitat, el govern valencià i els responsables polítics del PP diuen que és “reorganització per a l'optimització dels recursos de suport vital bàsic”, o com afirma la Conselleria "els vehicles se situen on previsiblement van a fer més falta i no tenen una funció de vigilància estàtica a l'efecte de cobrir solament una població determinada".

O siga, els responsables de Conselleria de Sanitat són endevins: ja saben que en Tavernes i la Valldigna no anem a tenir falta de SVB i per aç
ò ens deixen sense atenció directa les nits. 
-