dilluns, 30 de setembre de 2013

Els Socialistes de Simat presenten hui al Plenari una moció per defensar els nostres escolars.

Estat en el que es troben algunes aules de l´Escola de Simat, les fotos es van fer durant una recent visita del Grup Municipal dels Socialistes de Simat.

Els Socialistes de Simat, presenten al Plenari de l´Ajuntament d´esta vesprada una moció en defensa dels escolars i de l´educació en general, tan castigada com està sent pels diferents governs del PP.

Després de 18 anys de govern del PP al País Valencià i 20 mesos en el govern d’Espanya, l’educació està experimentant un retrocés de dimensions alarmants. Un retrocés que està condicionant el present i el futur de centenars de milers d’estudiants valencians, un retrocés que està condicionant el present i el futur de la Comunitat Valenciana i en el nostre cas, de Simat.

El curs que va començar fa unes setmanes està caracteritzant-se per seguir incrementant les retallades materials i humanes que estan causant un descens irreparable en la qualitat educativa i, el que és més greu, una minva sense precedents en la igualtat d’oportunitats.

Des dels SOCIALISTES DE SIMAT (PSPV) qualifiquem el curs passat com el pitjor curs escolar de la democràcia i tot indica que el curs que ara s’inicia encara serà pitjor: les retallades generalitzades en els pressupostos, tant a Espanya com ací, han suposat una disminució sense precedents en el nombre de professors en totes les etapes educatives, l’increment d’alumnes per aula, una dràstica reducció de les ajudes a les famílies per a la compra de llibres de text i altre material escolar, la desaparició de moltes línies de transport, la disminució de les beques de menjador, l’increment de les taxes universitàries acompanyat d’ una retallada generalitzada de les beques.

Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint vàries dècades creant una educació universitària per a rics per culpa de la desmesurada pujada de taxes que ha suposat un gran sacrifici per a moltes famílies i la impossibilitat del pagament de les mateixes per altres.

Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la disponibilitat pressupostària i que s’arribara al màxim històric en becaris i quanties, fent així efectiva la necessària igualtat d’oportunitats. Una beca és per a compensar la desigualtat econòmica en l’accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos més modestos no van a impedir a un jove poder estudiar.

El dia 3 de setembre, la consellera d’Educació , Cultura i Esport va anunciar que les ajudes per a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a casos d’extrema necessitat.

La nova regulació dels requisits per tenir transport escolar ha provocat que molts alumnes hagen perdut esta possibilitat i ha arribat a crear situacions com que algunes mares van fer el curs passat calendaris eròtics per poder pagar la línia de transport.

Per tant, el Grup Municipal del PSPV Socialistes de Simat demanen:

  1. 1.         Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres de text, transport i menjador amb una quantitat d’almenys el pressupost de l’any 2010, perquè disposen d’estes ajudes totes les famílies que ho necessiten i a pagar les famílies, llibreters i altres empreses els deutes pendents per estos conceptes.

  1. 2.         Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què modifique, per al curs 2013-14, les ajudes a beques de menjador i transport, unint-les com es feia fins al curs passat, per evitar que alumnes amb beca de transport no puguen assistir al menjador per no tenir recursos per a pagar-lo, o alumnes amb beques de menjador no tinguen transport escolar.

  1. 3.         Instar al Govern d’Espanya a que porte a terme una congelació de taxes universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.

  1. 4.         Instar el Govern d’Espanya a que restituisca els requisits establerts per a l’obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi als previs a l’aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.

  1. 5.         Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les mesures necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el pagament dels mateixos.
 Més informació: SOCIALISTES DE SIMAT A LA WEB I AL FACEBOOK

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hi ha gent a este poble k ja fa mokt molt de temps k estan o estem en l atur , no aixi els obrers/constructors que primer en la burbuja i despres a base d ajudes de les institucions basicament no han parat de treballar. Tampic estaria mal que sense cap tipus de benefici , sols el satisfactori , s oferiren per arreglar algunes aules , on van els seua mateixos fills .... Seria un bonic gets , que no obligatori