dimarts, 18 de març de 2014

L´Ajuntament de Simat posa en marxa una enquesta ciutadana d´integració paisagística.L´Ajuntament de Simat, ha posat una enquesta de participació ciutadana "online" a través de la pàgina web www.simat.org per a l´estudi d´integració paisajística de la modificació puntual de les normes subsidiàries "Redelimitació d´unitat d´execució dos sòl urbà".

En eixa enquesta es plantegen una sèrie de preguntes com ara la valoració del paisatge, el planejament previst per a la zona de la Font Menor, i la valoració del nou pla proposat.