dilluns, 24 d’octubre de 2011

Fallida de la Cooperativa COSIVA (Article d´opinió)


El Cosejo Rector es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde, al menos, la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la Sociedad Cooperativa…….. (Article 25) (Estatuts Cooperativa Cosiva).
Des de finals d’agost  fins a mitjans d’octubre, els socis d’aquesta cooperativa  hem assistit a tres assemblees  convocades per la Junta Rectora (A vore quina de totes més esperpéntica) per acabar amb la disolució de la societat amb una votació a mà alzada on ni tan sols es contaren els vots (un despropòsit més).
En uns mesos passarem de ser un negoci amb  expansió : compra de terres annexes, construcción d’un magatzem nou, zona d’entrada ajardinada, etc.. a la fallida total amb un deute que no es sap amb ex actitud (L’última xifra que ens donaren era de 3.700.000 euros).
En la primera assemblea es comunica la gravetat de la situació económica i que no es pot   començar la campanya si no hi ha  una injecció de  diners per part del socis/es i la proposta de la Junta consisteix en que s’ha  d’ aportar 2000 Euros per soci/a (es a dir que igual aporta el que té una fanecada que aquell que en té cent, quan a l’hora de votar no tenen els mateixos vots). Després de diverses intervencions  un tant acalorades i una gran tensió, s’acaba l’assemblea com el ball de Torrent, annat-se’n cadascú a sa casa sense aclararir res i deixant el futur de la societat en l’aire.
En la segona assemblea el nou gerent  (els responsables anteriors pareix ser que havien cesat en el mes de juny. No s’informa, ni es comenta els motius o les circumstàncies que han portat a deixar els seus llocs de treball en aquests moments tan crítics per  l’entitat.)exposa de forma verbal i sense ningún document que ho justifique, un “pla de viabilitat”,  que consisteix bàsicament en que s’han de treballar 15 milions de kilos com a mínim per a poder mantindre la cooperativa en funcionament. Dsprés es passa a la votació que hi figurava en l’ordre del dia per a vore si es posen els diners per soci (amb una xicoteta variació del que s’havia dit en l’assemblea anterior. Ara serien 2000 o 2500 si passaves de 9 fanecades) o es tanca la societat  i en cas de fer les aportacions esmentades, quants socis estarien disposats.
En la tercera assemblea  es comunica que l’aportació dels socis que  havien dit que sí, no era bastant per engegar altra vegada la cooperativa i per tant s’havien de pendre altres mesures entre elles la que va ser  acceptada (amb el tipus de votació que hem esmentat al principi) fou el llogar les instal·lacions amb dret a compra a un comerç.
Després d’aquest breu resumen es quan venen les preguntes que no es pogueren aclarir en les assemblees per la tibantor que hi havia i l’actitud d’alguns membres de la Junta Rectora que interrompien (amb certa agressivitat verbal) a aquells que tenien la paraula i expresaven opinions o preguntes que no volien sentir. (sobretot en los dos últimes assemblees):
-Com es pot pasar en tan poc de temps  de la normalitat al tancament?
-Es cert que bastant vegades per a fer un palet es gastava un camió de taronja?
-Es cert que que s’ha comprat molta taronja i s’ha portat al magatzem molta d’ella gelada?
-Pe què no es va fer l’ assemblea en el mes de juny  quan encara quedaven tres
  mesos per començar la campanya i així haguerem tingut temps per buscar solucions?
-Com es pot arribar a la fallida sense pagar quasi a ningú (sobretot socis , treballadors i seguretat social)?
-Per què es vol contractar ara a uns altres auditors?
-Per què cesaren els gerents en el mes de juny?
-Per què a hores d’ara no s’ha enviat la liquidació que es deu a cada soci d’ aquesta campanya pasada?
-Com en plena crisi económica i hortofrutícola es contrueix un magatzen nou, per molt que estiguera subvencionat, quan està dient-se que no fem kilos?
-Com es pot fer aquesta nefasta gestió i dir-se (en assemblea) que no saben on estan (Junta Rectora).(No hi ha inventari, apareixen coses que no es sabia que existien, etc..)
-Que va a fer-se de les marques (que costen molt de fer)patentades de la cooperativa?
-Que va a fer-se de les cartera de clients?
                  -Quines responsabilitats ha demanat la Junta Rectora a aquelles que s’han ocupat de la gestió directa  de la societat.
A més a més el que no pot ser es que es porte a fer fallida una societat, amb un munt de socis/es, treballadors/es, un patrimoni i que ací no ha passat res (com deia una socia en l’última asseblea). Cal exigir que es depuren responsabilitats començant per la Junta Rectora.
Simat de la Valldigna, 23 d’octubre de 2011
Un soci indignat

11 comentaris:

simatero3200 ha dit...

les responsabilitats es tindran que demanar a les dos juntes de les dos cooperatrives. la semana que ve estem a 1 de novembre (DE NORMAL ES PORTAVEN MES I MITX TREBELLANT) i encara no s´ha fet ni un jornal. Molta gent encara no sap en quina situació esta.
SERA DE VERITAT QUE LA GENT ESTEM MOL FARTS DE DINERS?
SERA QUE ENS IMPORTA UN PEPINO SI NO TENIM FAENA?
O SERA DE VERITAT QUE ELS SIMATERS ESTEM BOVOS?

Anònim ha dit...

soc sosi de la cosiva estic per la l abor de demanar responsabilitats a qui la tiga per que mos arruinat pero en fan molta qrasia entre cometes que la junta que va añas que estan ahi mos vullgen fer creure que no sabien res entonses que feen per lo que manterat el señor enrique va hanar a comprar taronjes y vea la que entrava en el almacent niavien dos o tres de la junta moltes hores per almacent que feen estas segos responsabilitast per a tots escomensat per la junta rectora......

Anònim ha dit...

J, també sóc soci i crec que hi ha un grup que es meneja pero no se qui son, ells volen demanar responsabiliatts penals i que els culpables que tots sabem qui son que paguen amb els seus bens. Si es veritat que hi ha un grup que diguen com podem ficar-nos en contacte en ells.

Anònim ha dit...

Home, pues si hi ha un grup, lo que deuría fer es no anar d'amagat, ja què, si és pùblic, més gent s'adjuntarà per fer més força, no??

Anònim ha dit...

Eixe Enrique Gonzalez, estaguent en un Consell Rector de la Vinya de Tela (un pou de rec) es va demanar un presupost per a fer la bassa de rec. EL presupost va ser de 6 mil.lions i mig de Pessetes, pues al final de la correguda, en va costar 13 mil.lions de Pessetes, l'Assamblea li va demanar explicacións a la Junta, sabeu que van contestar???

Pues dimitim!!!!

La bassa es va pagar.

P.D. Hui, eixe xic, està de President del mateix Pou.

Crec que estem a zero, no?

Anònim ha dit...

Jo també soc patidari de demanar responsabilitats a la gent que a portat a la ruïna a la cooperativa. Com pot ser que de la nit al dia tanque sense pagar a ningú? Qui s'ha fet en el diners de les taronges cobrades? Açò no té trellat ni forrellat. Pot ser hi ha delicte en la actuació de les persones que estàven menejant la cooperativa. I alguns s'han fet rics ,rics, rics. Molts s'han aprofitat del càrrec que tenien ací per a tindre un futur assegurat, inclús montant negocis. Tal vegada seria convenient fer una manifestació pacífica per exigir que la justícia actue d'ofici, i si no moure un juí per si hi ha malversació de fondos o alguna cosa punible. Es hora de moure xiquets... ens han arruinat i ara ells se'n van en la butxaca plena.

Anònim ha dit...

quin carrec tenia Enrique Gonzalez en la cooperativa?

Anònim ha dit...

SÌ.

Anònim ha dit...

ENRIQUE GONZALES ES EL TESORER DESDE YA FA PROU SEGONS MANDIT ELS AUDITOS NO SAVIEN NEGAT COM MOS VENGEREN SI NO QUE FEA POC QUE ESTAVA FETA Y ERA TIRAR ES DINES LA QUE ESTAN FENT MOS COSTA 50.000 EUROS EN VES DE CONTESTAR A TOTES LES PREGUNTES QUE ESTAN MOL BEN RESUMIDES EN EL ESCRIT QUE PUBLIQEN ESTAN GASTANSE MES Y FENT Y DESFENT LO QUE VOLEN ¿QUE NIA DARRERE DE TOT ?

Anònim ha dit...

no soc soci de cap coop.pero em crema la sang de vore tot el que esta pasant i crec que tindrieu que arribar asta el fondo de l`ausnt i qui la fasa que la page.

Anònim ha dit...

Aço fa olor a CONCURS D´ACREEDORS, ELS administraors es lleven tota la responsabilitat económica. Te collons la cosa, per fer una bona getió de la coopetrativa son uns inutils pero pa defendre el seu propi patrimoni son uns genis.