dilluns, 1 d’octubre de 2012

L´acord de la Unió Europea amb el Marroc, acaba de matar definitivament al camp valencià.


El contingent de clementines s'incrementa en 45.000 tones i el de taronges i algunes hortalisses queda totalment lliure

LA UNIÓ de Llauradors assenyala que demà entra en vigor el nou Acord d'Associació entre la Unió Europea i El Marroc que estableix uns nous contingents i els preus mínims d'entrada que es fixen per a l'entrada de fruites i hortalisses procedents del regne alauita en territori de la UE.

A partir d'aquest mes d'octubre El Marroc conta amb major volum d'alguns productes per a comercialitzar en la Unió Europea i s'assegura el lliure comerç en tots els productes no catalogats com sensibles en el document signat, sense compensació per als llauradors europeus afectats. Els productes que conten amb certa protecció encara en aquest acord són la tomaca, cogombre, maduixa, clementina, all, carabasseta i sucre. No obstant això a aquests productes se'ls rebaixa un 30% el preu d'entrada als mercats de la UE i se'ls augmenta el contingent. Així, preveu un augment en el contingent de clementines que s'incrementa en 45.000 tones (+35%), passant de les 130.000 a 175.000. També augmenta el de tomaca marroquina amb règim aranzelari especial, que passaria de les 233.000 tones establides en l'anterior acord a les 285.000 tones anuals de l'actual. Així mateix, el volum permès de carabaseeta sense penalització passa de 25.000 a 50.000 tones; el de cogombre, de 5.600 a 15.000 tones, i el d'all, de 1.000 a 1.500 tones. La resta de productes no estaran subjectes a un contingent establit, entre ells les taronges i altres mandarines que no siguen clementines.

Aquest Acord es pot traduir en una pèrdua a mitjà termini en el camp valencià de quasi 700.000 jornals, el possible abandó de més de 15.000 hectàrees de terres de cultius -la majoria de cítrics i hortalisses- i la pèrdua directa d'uns 200 milions d'euros.

LA UNIÓ assenyala que la Unió Europea anteposa l'estabilitat política en eixos països àrabs a la defensa dels interessos dels seus ciutadans, el que demostra que són acords molt interessants per als polítics però nefasts per als llauradors. Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, afirma que “els nostres llauradors han de complir mesures o normes fitosanitàries i qüestions laborals -salaris dignes i estipulats, pagaments a la Seguretat Social- que per exemple al Marroc no es compleixen, no existeix per tant reciprocitat per a competir en igualtat de condicions”. A més afig que “al Marroc es paguen uns 4,70 euros per jornada laboral en l'agricultura, quan ací un capatàs experimentat supera per poc els 35 euros al dia, és a dir, ací es paga un 645% més salari que allí, afectant a la nostra competitivitat”. I si parlem de contingents i calendaris dels quals tant parlen les autoritats europees “no hi ha tampoc mecanismes adequats de control perquè quan es coneix el que entra ens assabentem que se'l salten sense cap tipus de problemes”, assegura Mampel.