dimarts, 7 de maig de 2013

Com s´ha d´acabar amb la corruPPció política si naix també des dels mateixos pobles? Vergonyòs espectacle a Tavernes de Karina Vercher i el PP

Karina Vercher, nova "untada" del PP?


INFORMACIÓ DE "LA COTORRA DE LA VALL"
La regidora delegada de Serveis Socials i Participació Ciutadana  i  segon tinent alcalde del govern municipal, Karina Vercher, va votar anit junt al PP en contra dels pressupostos municipals. La regidora argumentava que aquest no dedicaven bastant assignació a serveis socials, o no contemplar la posada en marxa del viver d’empreses, o la taula de participació ciutadana.

Les intervencions demostrarien després la feblesa i la falta d’arguments de la regidora a l’hora d’oposar-se als pressupostos, perquè es queixava precisament d’iniciatives que han de partir de la regidoria de la qual és la responsable com delegada de l’àrea de Serveis Socials i Participació Ciutadana. Els raonaments de l’alcalde i de la resta de membres del govern no li feren canviar la postura de votar en contra i a pesar de les demandes de que reflexionara i altres arguments, no va moure res la seua postura: deixar els pressupostos damunt la taula i revisar completament des de zero.

La postura ara de la regidora xocava de front contra la realitat dels darrers mesos si que tant l’alcalde, Jordi Joan, com el responsable d’Hisenda, Víctor Borrás, confirmaven: que l’equip de govern ha estat treballant mesos i mesos en els pressupostos, i ella no havia acudit a les reunions convocades pel govern municipal per estudiar-los i no havia tingut cap tipus de participació perquè s’havia esborrat dels treballs.


No obstant això, l’alcalde va informar als assistents que els pressupostos havien arreplegat totalment les propostes fetes pels tècnics de la seua regidoria - “hem arreplegat tot, tot, el que ens han proposat des de Serveis Socials, afirmava – i li recordava que ella era la regidora delegada i per tant la responsable de posar en marxa el viver d’empreses, qui havia de convocar les reunions de participació ciutadana, cosa que no havia fet, a pesar de que comptava per a la participació i transparència del govern municipal amb el suport de tots.


Es vosté com a regidora responsable  qui ha de dur a cap aquestes iniciatives però en dos anys no n’ha portat cap. ¿Que s’ha de posar en marxa el viver d’empreses? Pose’l, que es la seua responsabilitat. ¿Que s’han de convocar les taules de participació? Convoque-les i també els Conselles Assessors que es responsabilitat seua. La resta de grups del govern li hem donat sempre el nostre suport, jo mateix l’he acompanyada a reunions en la Universitat per posar en marxa el vivers d’empreses. Faça-ho, però vosté en aquests dos anys no ha iniciat res” indicava l’alcalde.


En un segon torn, Karina Vercher, va argumentar que havia de dur endavant el seu programa, i entre els punts indicava una rebaixa del 20% del sou dels polítics que, ella considerava, havia quedat en un 5%  per insinuar que l’alcalde i el seu partit no anava a complir el seu. L’alcalde Jordi Joan li va recordar a Karina Vercher que el sou que cobren els polítics havia estat decidit i votat pel govern municipal, i ella havia votat a favor -  la regidora està alliberada a mitja jornada -  i que els govern municipal havien renunciat a pagues extres, a mes de la reducció que tenien per disminució de comissió. Respecte al programa li indicava que, amb la situació actual, només anava a compliria el seu programa, el d’ella mateixa, perquè ara no estava representant a ningú després de l’expulsió de EUPV, mentre el programa de Compromís-Bloc li recordava que com es va dir en campanya era un programa marc de ciutat per desenvolupar en diverses legislatures i que la crisi actual i la situació municipal ho feia ara per ara difícil.

Jordi Joan va remarcar que el pressupost és una cosa molt seria, s’han de mirar moltes coses, considerar molts paràmetres i sempre confeccionar-los amb una visió general, de mirar per l’interés general, per l’interés de Tavernes. 

L'alcalde va acusar a la regidora de fer "populisme" amb temes com els sous o les ajudes a Caritas i Creu Roja, quan són ajudes que Carités i Creu Roja han manifestat estar molt satisfetes i perquè no comentava tot l'aparell logístic que l'Ajuntament posa en ajudes a aquestes institucions. "Tots no són els diners" venia a dir l'alcalde, sinó el suport i recolzament que s'està donant en temps de crisi.

En semblants arguments va incidir el regidor d’Hisenda, Víctor Borràs, que tamé va recordar a Karina Vercher que cap regidor del govern, ni ell mateix, estava satisfet plenament d’allò que els assignava els pressupostos, tots voldrien més assignació a les àrees, però els pressupostos eren els que eren perquè els ingressos eren els que eren i s’arribava fins on es podia arribar. Tant l’alcalde com el regidor d’Hisenda van recordar que totes les regidories havien hagut de renunciar a molts projectes i propostes perquè la situació és la que és: hi ha un pressupost que és 5 milions d’euros menor que els que hi havia en la passada legislatura i en del 2013 fins i tot era  400.000 euros menor que el de l’any passat.


Les intervencions, en certa manera, van servir per saber el motiu principal, el detonant de la situació: la regidora hauria demanat una partida de 30.000 euros per a un programa de participació ciutadana. L’alcalde va indicar que eixe programa, per al qual la regidora no havia presentat cap projecte, ni planificació ni justificació de les despeses, es podia dur a cap perfectament amb recursos municipals. Jordi Joan explicava al plenari que havien posat a disposició de la regidora els 230 funcionaris de l’Ajuntament i tots els recursos municipals i també que molts caps de secció havien mostrat la seua disposició a col·laborar-hi, però com a pesar d’això abans del ple i quan se li va comunicar la predisposició de la resta del govern, la regidora Karina Vercher es va despenjar que ara ja no volia això, sinó que exigia deixar-los sobre la taula i fer junt amb ella una revisió total dels pressupostos. 


Aquesta exigència la resta de govern no la va acceptar i més després de mesos de treball en uns pressupostos on la regidora si no havia participat no era per culpa de la resta de membres de govern sinó per voluntat pròpia en no acudir. Posats a votació els pressupostos, la regidora votava junta al PP en contra del pressupostos municipals.

El resultat de la votació obri incògnites sobre el futur govern de Tavernes. ¿Una moció de censura de la regidora expulsada d’EU  i del PP? ¿Un govern de minoria?  La regidora ha obert la porta de bat a bat a la dreta local, eixa dreta contra la qual ella tan malament ha parlat, la mateixa dreta que li volia imposar un PAI a les seues terres i la dreta que va governar Tavernes sempre per 9-8, el resultat de les votacions en els plenaris i que tants malhumors i cabrejos li va fer agafar aleshores. ¿Te’n recordes, Karina? Ens portaràs de nou al passat? ¿S’ho mereix Tavernes i, a més, sense cap raó de pes com es va vore en el plenari de dilluns? Tu mateix. 

Hem intentat ser fidels al màxim al debat entre govern-regidora per situar exactament els fets i que els lectors analitzen i valoren per quins motius es trenca el govern municipal i si paga la pena. En altres cròniques anirem desglossant la resta del pressupost.

La Cotorra de la Vall