dimecres, 9 d’octubre de 2013

Manifest del 9 d´Octubre dels Socialistes de SimatEls Socialistes de Simat (PSPV), volem donar l´enhorabona i felicitar a tots els veïns i veïnes del poble i a tots els valencians i valencianes en general en la nostra Diada del 9 d´octubre, una data per commemorar i saber d´aon venim i sobretot una data per a reflexionar i contruïr el futur que nosaltres mateixos com a poble volem.

Al manifest del 9 d´Octubre de l´any passat, ja veníem denunciant la pèrdua greu de drets i de benestar social de tots els nostres veïns i veïnes, els retalls en educació, en cultura, en inversió de futur per part del Govern del PP, tant a Simat, com a València com a l´Estat Espanyol, són cada dia més grans, i podem dir que cada dia estem pitjor que el dia anterior. Ens trobem en una situació greu, immersos en una crisi econòmica que ens afecta de manera especialment intensa, amb una Generalitat intervinguda, la imatge del País Valencià per terra i el model de política i de gestió dels governs autonòmics valencians del PP trencat i desprestigiat. i tot això, en mig d’una ofensi- va de la dreta espanyola i valenciana contra els serveis públics, contra l’Estat del Benestar i contra l’Estat de les Autonomies. Tres pilars bàsics de la Constitució Espanyola que ens han permés uns nivells de progrés social, de creixement econòmic i d’estabilitat política que mai havia conegut l´Estat Espanyol en la seua història.

Així doncs, els Socialistes de Simat, ens reafirmem en arguments per continuar denunciant el segrest democràtic que els estaments dels diferents governs dirigits per la dreta del PP continuen fent i desfent com ells desitgen:
  • El problema de l´Estat Espanyol i del dèficit públic no són les comunitats autònomes. La principal font del dèficit públic espanyol és el Govern central i, sobretot, que el problema econòmic d’Espanya no és el dèficit públic, sinó la magnitud del deute privat producte de la bombolla immobiliària i, especialment, el deute d’una part del sistema financer espanyol per la nefasta gestió d’alguns bancs i caixes d’estalvi, com el Banc de València, Bankia o la CAM. A més, no podem oblidar que hi ha autonomies amb una mala gestió i un dèficit desorbitat com Múrcia, Madrid, Catalunya o la Comunitat Valenciana.
  • El problema del País Valencià és el mal govern del PP des de 1995. Com en el cas espanyol, el problema Valencià no és l’autogovern, sinó el mal govern, la mala política, la gestió errònia, el malbaratament i la falta de defensa dels interessos reals de la majoria dels valencians i del País Valencià que ha dut a terme el PP durant els últims 17 anys.
  • La mala imatge actual del País Valencià és fruit de les polítiques del govern del PP. Als socialistes ens preocupa la mala imatge que a la resta d’Espanya i internacionalment té el País Valencià i les consequències negatives que este fet comporta per a la nostra economia, les oportunitats de progrés i el prestigi dels valencians. Però hem de recordar que la mala imatge és producte d’una forma de governar, d’uns responsables polítics concrets (Zaplana, Olivas, Camps i Fabra) i d’uns executius del PP que han governat el País Valencià durant les últimes dos dècades.
  • 6. El sistema de financament de les autonomies és injust amb la el País Valencià. Els sistemes de financament de les comunitats autònomes mai no han estat justos i proporcionals amb el País Valencià. El primer procediment data de 1980. La primera reforma del sistema es va produïr el 1996, amb el govern d’Aznar, i va agreujar les deficiències del financament valencià. La segona reforma, de 2001, anomenada el sistema Zaplana, també durant el govern d’Aznar, va tindre un impacte negatiu sobre els valencians superior als 8.000 milions i la tercera i última reforma de 2009 tampoc no ha superat el sagnant i deficient sistema de financament Valencià i la falta d’autogovern financer. No es tracta dels recursos o les transferències que anualment aporten els pressupostos generals de l’estat, com de manera oportunista reclamava el PP valencià durant els governs de Zapatero i callava amb Aznar o calla ara amb Rajoy, es tracta d’establir un sistema just d’autonomia financera i de responsabilitzar-nos de l’autofinancament Valencià i del control de la despesa pública.
  • La gestió del PP valencià malbarata recursos i genera dèficit públic. Però el deficient financament del País Valencià no pot ser una excusa de la mala gestió i de l’increment del dèficit públic que se’n deriva i que patim els valencians i valencianes. Una comparació de l’evolució del dèficit públic de la Generalitat Valenciana durant l’època de govern socialista (1983-1995) i del PP (des de 1995 fins ara) posa de manifest l’increment desmesurat i descontrolat del dèficit des de 1995. A més, mentre que l’austeritat dels governs socialistes garantien uns serveis públics educatius, sanitaris, socials i de promoció de l’economia productiva de qualitat, la gestió del PP ha malbarat els recursos en fundacions, empreses públiques fantasmes, privatització de l’educació i la sanitat, grans esdeveniments i projectes improductius -la Fórmula 1, aeroports sense avions com el de Castelló o les terres mítiques– que han situat el País Valencià a la cua en les funcions primordials i la raó de ser organitzativa de les comunitats autònomes com és la gestió de l’educació, la sanitat, l’atenció a la dependència i la promoció de la cohesió social i civil col·lectiva.
  • El País Valencià continua intervingut. Si el model de política del PP al País Valencià ja generava un dèficit notablement elevat quan l’economia creixia, amb la crisi econòmica, la Generalitat ha deixat de pagar els deutes i ha hagut de demanar el rescat del Govern central. D’esta manera, estem doblement intervinguts: tenim com a president una persona designada i tutelada per Mariano Rajoy, i la gestió econòmica, vigilada. El PP ha devaluat, per tant, l’autogovern dels valencians.

Els socialistes som un partit reformista, sempre ho hem estat; no hem tingut mai por a impulsar iniciatives que milloraren l’eficàcia i l’eficiència de les institucions públiques, de l’economia, dels serveis, dels drets socials i civils o dels sectors productius. Entenem que les reformes són necessàries per a adaptar-nos als canvis i modernitzar la societat. Però totes les reformes han de servir per a anar més endavant, per a progressar, per millorar la qualitat de la democràcia, la competitivitat econòmica o la capacitat d’inclusió d’una societat complexa i pluralista.

Els socialistes hem comés errors. L’important ara és aprendre dels errors, comprendre el difícil moment que està travessant el País Valencià  i liderar un nou projecte col·lectiu de futur per a tots els ciutadans. Els Socialistes de Simat, juntamente amb el PSPV estem decidits a encapcalar eixa tasca, comptant amb totes les iniciatives constructives de la societat civil i de totes les persones, grups i col·lectius que creuen que és possible una eixida progressista de la crisi econòmica i un futur millor per als valencians i les valencianes.

Per a acò els socialistes volem compartir amb els valencians un marc de redreçament del País basat en tres eixos:
1.- Regeneració democràtica. Només reflotant la política, només revitalitzant els partits i el conjunt del sistema hi haurá esperanca.
Democràcia és responsabilitat. Cal exigir responsabilitats polítiques i d’un altre tipus a els qui han desmantellat i saquejat Bankia i la CAM. I protegir i defensar als milers de valencians i valencianes estafats.
Democràcia és transparència. Cal millorar la imatge del País Valencià i cal fer-ho ja que és necessària estabilitat i neteja en totes les institucions perquè els empresaris invertisquen i generen ocupació. Per això demanem una comissió d’investigació sobre els grans esdeveniments.
Democràcia és pluralitat. Apostem per objectivitat i pluralitat en els mitjans de comunicació públics con una clau de la democràcia. Hem proposat un reforma de RTVV per a fer-la de tots els valencians.
Democràcia és lluita contra la corrupció. Intolerable el cas Blasco i el grup d’imputats en Les Corts. Fabra no pot mirar per a un altre costat ni esperar al fet que la justícia decidisca per ell. Ha de netejar aqueixa taca que embruta la imatge i la democràcia del nostre País.
Democràcia és més participació. La participació dels ciutadans no pot reduir a votar una vegada cada quatre anys. Elaborarem una proposta de Regeneració Democràtica que incorporarà, entre altres aspectes: una reforma electoral per a acostar als ciutadans als seus representants, mesures que garantisquen la transparència i reforçarem les incompatibilitats.

2.- Diàleg exigent i realista amb partits polítics, empresaris, sindicats i societat civil.
Diàleg és recuperar la concertació social. La crisi econòmica i els canvis socioeconòmics de l’última dècada han trencat el pacte social que va permetre la col•laboració i l’esperit de diàleg entre empresaris i treballadors. Cal un nou pacte social que evite la fragmentació de la societat, permeta la suma d’esforcos socioeconòmics i la búsqueda de un model de creixement i de convivència social sòlid i vàlid per a les pròximes dècades.
Diàleg és respecte i confianca en la societat. El PP no compta amb ningú per a governar. Pensa que té un xec en blanc. En el fons el que no té és respecte ni confianca en la societat valenciana. Els socialistes respectem totes les opinions i pensem que el diàleg enriqueix i és imprescindible per a avancar. Mai governarem d’esquena a la societat.
El diàleg necessita una agenda per a poder reconstruir el País.

3.- Agenda per a la reconstrucció del País.
Ocupació. Així hem proposat un Pla d’emergència per a l’Ocupació de 236 milions d’euros amb diners de les Diputacions i reducció de la despesa en grans esdeveni-ments.
Defensar els interessos del País: Financament, Corredor mediterrani, AVE…El PPCV va tornar a trair als seus ciutadans demostrant que el que de veritat li importa és no enfadar a Rajoy votant en contra que es millore el financament Valencià.
Mantenir l’Estat de Benestar i parar les retallades salvatges en Sanitat, Educació o dependència. No és veritat que l’única eixida a la crisi siguen les retallades. És necessari mantenir i millorar el nostre benestar. És el que ens fa forts i competitius com a societat. I aqueix camí no pasa ni per la privatització ni per les retallades ni ni molt menys per la segregació per sexes pagada per tots o per no atendre als inmi- grants.
Austeritat intel•ligent. Com el Pla de Reducció d’alts càrrecs. Que a diferència de les propostes de Fabra es pot aplicar demà mateix, i reduïr 147 alts càrrecs superflus en l’administració de la Generalitat i estalviar-nos 27 milions d’euros. Solament necessita la seua signatura.
Avancar cap a un Estat Federal. El federalisme és el port d’arribada lògic de l’Estat de les Autonomies. Es tracta de fer possible l’Espanya real. Enfront de la centralització i al soberanisme existeix una via que és el federalisme de la igualtat. Financament equitatiu, per a impulsar les potencialitats de cada territori i garantir l’Estat de Benestar, coresponsabilitat fiscal i espais de trobada i cooperació des de la lleialtat federal.

És imprescindible la reforma de l’arquitectura institucional, readeció de l’Administració General de l’Estat, reformant el Senat perquè siga una vertadera càmera territorial, suprimint les Diputacions Provincials i reforcant el principi de sub-sidiarietat.
Fer un pas avant en l’Estat Autonòmic necessita diàleg, generositat i voluntat per a canviar la 
Constitució des de la Constitució.

Unir al País Valencià enfront de la crisi i poder eixir com més prompte millor. Solament si ens unim podrem eixir de la crisi. L’obsessió dels socialistes és crear ocupació i acò està per damunt de qualsevol interès electoral. I per a crear ocupació cal comptar amb tots.
Els valencians sempre hem superat les dificultats, per a nosaltres no ha estat mai fàcil. Aquesta vegada no serà diferent. Amb la forca de les persones ho aconseguirem.

Bona Diada del 9 d´Octubre a tots els Simaters i Simateres!
Visca el País Valencià!